top of page

Polityka prywatności

Otrzymujemy, gromadzimy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzone na naszej stronie internetowej lub przekazane nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto gromadzimy adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera użytkownika z Internetem; login; adres e-mail; hasło; informacje o komputerze i połączeniu oraz historię zakupów. Możemy używać narzędzi programowych do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji ze stroną i metodach przeglądania strony. Gromadzimy również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i komunikację), szczegóły płatności (w tym informacje o karcie kredytowej), komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje i profil osobisty.

Gdy użytkownik przeprowadza transakcję na naszej stronie internetowej, w ramach tego procesu gromadzimy podane przez niego dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w konkretnych celach określonych powyżej.

Gromadzimy takie dane nieosobowe i osobowe w następujących celach:

  1. Aby świadczyć i obsługiwać Usługi;

  2. Aby zapewnić naszym Użytkownikom stałą pomoc dla klientów i wsparcie techniczne;

  3. Aby móc kontaktować się z naszymi Gośćmi i Użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień związanych z usługami i wiadomości promocyjnych;

  4. Aby tworzyć zagregowane dane statystyczne oraz inne zagregowane i/lub wywnioskowane Informacje nieosobowe, które nasi partnerzy biznesowi lub my możemy wykorzystywać do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług;

  5. Przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Nasza firma jest hostowana na platformie. Zapewnia nam ona platformę internetową do sprzedaży naszych produktów i usług. Dane użytkownika mogą być przechowywane za pośrednictwem pamięci masowej platformy, baz danych i ogólnych aplikacji platformy.

 

Dane użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach za zaporą sieciową. Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez platformę i używane przez naszą firmę są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.

Możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu powiadamiania go o jego koncie, rozwiązywania problemów z kontem, rozstrzygania sporów, pobierania opłat lub należnych kwot pieniężnych, badania jego opinii za pomocą ankiet lub kwestionariuszy, wysyłania aktualnych informacji o naszej firmie lub w inny sposób niezbędny do skontaktowania się z użytkownikiem w celu wyegzekwowania naszej Umowy z użytkownikiem, obowiązujących przepisów krajowych i wszelkich umów, które możemy z nim zawrzeć.

Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych i poczty tradycyjnej Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem info@parrotias.com.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Przypuśćmy, że wprowadzimy znaczące zmiany do niniejszej polityki. W takim przypadku powiadomimy użytkownika tutaj, że została ona zaktualizowana, aby wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach je wykorzystujemy i/lub ujawniamy.

Jeśli użytkownik chce: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zmienić lub usunąć, może skontaktować się z nami pod adresem info@parrotias.com.

bottom of page