Qaynaq əlcəyi

Qaynaq əlcəkləri, istifadəçilərin əllərini qaynaq təhlükələrindən qoruyan şəxsi qoruyucu vasitələrdir (PPE). Bu əlcəklər hərəkəti icra edən şəxsi elektrik şokundan, həddindən artıq istidən, ultrabənövşəyi və infraqırmızı radiasiyadan qoruyur, pilləli birləşmələrə imkan verir, həmçinin aşınma müqavimətini təmin edir. Qaynaq əlcəkləri rahatlığa mane olmamaqla yanaşı, istiləşmədən, aşınmadan, kəsilmədən və cızılmadan da etibarlı olmaq imkanını yaradır.