Home|MƏHSULLAR

Əsas əlcək növləri

Nitril

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
red

Lateks

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
dark blue

Vinil

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple

Məişət

Rəng növləri
blue
green
black
pink
purple
red

Kimyəvi təhlükəsizlik

Rəng növləri
blue
green
black
pink
purple
red

Təhlükəsizlik

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
red

Qaynaq

Rəng növləri
natural
blue
green
black
orange
red

Sənaye

Rəng növləri
natural
blue
green
black
red

Digər

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
red

Elektrik

Rəng növləri
blue
green
black
red

TPE

Rəng növləri
natural
blue

CPE

Rəng növləri
natural
blue