Home|MƏHSULLAR

Əsas əlcək növləri

latex glove

Nitril

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
red
latex glove

Lateks

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
dark blue
latex glove

Vinil

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
latex glove

Məişət

Rəng növləri
blue
green
black
pink
purple
red
latex glove

Kimyəvi təhlükəsizlik

Rəng növləri
blue
green
black
pink
purple
red
safety glove

Təhlükəsizlik

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
red
latex glove

Qaynaq

Rəng növləri
natural
blue
green
black
orange
red
latex glove

Sənaye

Rəng növləri
natural
blue
green
black
red
Other gloves

Digər

Rəng növləri
natural
blue
green
black
pink
purple
red
latex glove

Elektrik

Rəng növləri
blue
green
black
red
latex glove

TPE

Rəng növləri
natural
blue
latex glove

CPE

Rəng növləri
natural
blue